«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

Το πρόγραμμα «Συν-Εργασία στον Τουρισμό» αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής μέσω παράλληλων δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία στον Τουρισμό», στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» υλοποιεί το πρόγραμμα «Συν-Εργασία στον Τουρισμό», με στόχο την προώθηση ανέργων κατοίκων της Αττικής στην απασχόληση σε δυναμικές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, την κατάλληλη προετοιμασία, την επιδοτούμενη κατάρτιση, τη συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση και την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη 78 συνολικά ανέργων, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στον κλάδο του τουρισμού, ενός από τους πιο παραγωγικούς οικονομικούς κλάδους της περιφέρειας. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να προωθηθούν στην απασχόληση.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις δράσεις του έργου προβλέπεται ότι 78 ωφελούμενοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι δράσεις του προγράμματος έχουν ως εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η καινοτομία του προγράμματος «Συν-Εργάζομαι στον Τουρισμό» έγκειται στις πολυεπίπεδες και αλληλένδετες δράσεις που περιλαμβάνει, καθώς σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών αναγκών των ανέργων που πρόκειται να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Δημιουργία Δικτύου +Εργασία στον Τουρισμό
 • Δίκτυο Τοπικών Φορέων του Τουριστικού Κλάδου – Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Πολιτικής
 • Ανάπτυξη Διακρατικής Συνεργασίας

ΜΕΛΕΤΗ

 • Μελέτη: Ανάλυση των Αναγκών της Τοπικής Αγοράς Εργασίας

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 •  Κεντρική Ημερίδα Παρουσίασης Έργου στην Τοπική Κοινωνία – Ευαισθητοποίησης Τοπικής Γνώμης
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδας (Website) και Αξιοποίηση Ενημερωτικών Portals και Εξειδικευμένων Sites
 • Παραγωγή Έντυπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της Α.Σ.
 • Ενημερωτικές Συναντήσεις με τις Ομάδες Ωφελούμενων
 • Μετάδοση Μηνυμάτων μέσω ΜΜΕ
 • Κεντρική Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων– Ευαισθητοποίηση Δημοσιογράφων και Κοινής Γνώμης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • Ενέργειες Επιλογής Επωφελούμενων
 • Ενέργειες Διάγνωσης Ατομικών Αναγκών Ωφελούμενων
 • Παροχή Συμβουλευτικής Απασχόλησης
 • Υποστήριξη και Παρακολούθηση των Ωφελούμενων μετά την Ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας – Follow Up
 • Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς τους Εργοδότες

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης «Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική»
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης «Επισιτιστική Τέχνη»
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης «Οροφοκομία»
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης «Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης «Συνεδριακός Τουρισμός και Τουρισμός Κινήτρων»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες καθώς και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, Κολοκυνθούς 23, 104 36, Αθήνα. Τηλεφωνικά, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ: 210-5202500 και ώρες 9:00-17:00 καθημερινά.

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Μ.Κ.Ο.
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.Α.ΕΠ.
 • ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ.
 • PREMIUM CONSULTING

espa_full_logos_final