Προγράμματα ΣΥΥ Αριάδνη και Παρέμβαση ΙΙ

Με την υποστήριξη του Γ΄κοινοτικού πλαισίου στήριξης και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η ΜΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ υλοποίησε δυο προγράμματα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τον τίτλο ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ II, από το οποίο ωφελήθηκαν 60 άτομα στην Θήβα και το πρόγραμμα με τίτλο ΑΡΙΑΔΝΗ, από το οποίο ωφελήθηκαν 60 άτομα στα Χανιά. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από το 2006 έως το 2008.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν σε 60 άτομα ανά τμήμα . Ειδικότερα επωφελήθηκαν μετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, γυναίκες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών), άτομα με θρησκευτικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες μουσουλμάνους/ τσιγγάνους, αποφυλακισμένους και άτομα που πλήττονται από ανεργία . Κατά την διάρκεια υποστήριξης των ενταγμένων ωφελουμένων πραγματοποιήθηκαν 2400 συνεδρίες συνολικά. Κάθε άτομο συμμετείχε , βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης του, σε 20 ομαδικές και ατομικές συνεδρίες με τα στελέχη ΣΥΥ.