Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Α Κύκλος

Η ΜΚΟ Κοινωνική Ενδυνάμωση ανέλαβε τη υλοποίηση τεσσάρων σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Α’ Κύκλος». Το έργο χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση  του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας στο Πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

Τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν ήταν :

  • ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
  • ΡΟΜΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
  • ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
  • ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ