Πρόσληψη ατόμου για διοικητική στήριξη

Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Α.Μ.ΚΕ. πρόκειται να υλοποίηση το σχέδιο δράσης Στήριξη Προσφύγων Γυναικών για Ισότιμη Ένταξη στην Ελληνική Κοινωνία» που εντάσσεται στην Πράξη 3.2.4 «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α ΚΥΚΛΟΣ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με την συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε σκοπό την  δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης των προσφύγων και αιτουσών άσυλο γυναικών ,ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση  τους  και η συμμετοχή τους σε βασικούς τομείς της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας.

Για την υλοποίηση του σχεδίου ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε ένα άτομο για την διοικητική στήριξη .

Επιθυμητά προσόντα  Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρία στην υλοποίηση έργων συμβουλευτικής και διαδικασιών υλοποίησης  συγχρηματοδοτημένων έργων   ,γνώσεις αγγλικών και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Βιογραφικά έως τις 15/6/2012 στην διεύθυνση

ΜΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΡΩΜΑ 5 ΑΘΗΝΑ
10673

email : info@social-empowement.org

espa_isotita